top of page

Administratorem danych osobowych jest E&S Project sp z o.o, 

  • Jeżeli przekażesz nam swoje dane osobowe (e-mail, imię i nazwisko lub telefon) mogą one być wykorzystane do kontaktu, wysłania wiadomości marketingowych lub oferty czy wyceny.

  • Okres przechowywania danych wynosi 5 lat

  • Nie chcesz podawać danych - nie podawaj, nic nie musisz, jeśli podajesz - to automatycznie wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie przez nas do zacnych celów.

  • Jeżeli chcesz coś zrobić z ciasteczkami - zmień to w ustawieniach przeglądarki.

Nie sprzedajemy danych, nie udostępniamy nikomu poza pracownikami naszej firmy i nie zamierzamy tego robić. Jeżeli dzwonił do ciebie namolny sprzedawca garnków to nie nasza sprawka. 


 

Musimy wrzucać takie informacje ponieważ: Podstawa prawna:

Obowiązek zawierania na stronie internetowej informacji o przetwarzaniu danych osobowych wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, tzw. „RODO".

bottom of page